Cultuurverandering

Je hoort het steeds vaker. We hebben niet meer te maken met een tijdperk van verandering maar met  een verandering van een tijdperk. In dit nieuwe tijdperk ontdekken steeds meer leiders van bedrijven en instellingen dat zij hun organisatie niet toekomstproef kunnen maken met het louter aanpassen van hun systemen. Protocollen en structuren veranderen immers geen mensen. En het feitelijk gedrag van de mensen in de dagelijkse praktijk bepaalt of een organisatie succesvol zal zijn of niet. Dat feitelijke (intermenselijke) gedrag van alle personen binnen een organisatie vormt de interne organisatiecultuur. Om succesvol te zijn is het dus zaak om die cultuur zo optimaal mogelijk te maken. Maar hoe pak je dat aan?

Daar kan Janssen Coacht  u mee helpen.

Janssen Coacht is gespecialiseerd in deze vorm van verandering. Hoe creëer je binnen je organisatie een enthousiaste houding voor de veranderingen die je door wilt voeren? Hoe versterk je creatieve energie bij je medewerkers?

Het veranderen of doorontwikkelen van de interne organisatiecultuur is altijd maatwerk. Het gaat immers om de manier waarop mensen binnen een organisatie met elkaar om gaan. Daar past geen blauwdruk denken bij.  Cultuurontwikkeling is ook niet te vangen in lineaire processen maar vraagt meer om een organische aanpak van de verandering. Hierbij is het intermenselijk proces leidend en dat laat zich nu eenmaal niet vangen in een projectplanning.

Meer

De manier waarop we met elkaar omgaan, bepaalt wie we zijn.

verborgen

Aan cultuurontwikkeling koppelen we altijd een leiderschapsprogramma. Bij de verandering loopt de leiding immers voorop, geeft het voorbeeld en faciliteert de verandering.

Bij cultuurontwikkeling ligt het accent op hoe dingen gedaan worden en minder op wat we doen. De vorm is dus een betere drager van de boodschap dan de inhoud.  Verandering moet je namelijk niet vertellen maar laten ervaren. Hierdoor krijgt een verandertraject een totaal andere werkwijze en dynamiek als dat we traditioneel gewend zijn.  Dit temeer omdat Janssen werkt met zelf ontwikkelde werkvormen op maat van de organisatie van de klant.

Cultuurverandering start altijd als een intern proces maar na verloop van tijd moet het gaan leiden tot een verbeterde verbinding met de omgeving (klanten, partners enz.).

Waarom?

Er zijn tal van redenen om een cultuuromslag te willen realiseren. Een reden kan zijn dat een organisatie een nieuwe koers in wil slaan en dat dit ander gedrag van medewerkers en leidinggevenden vraagt. Het kan ook zijn dat een organisatie ‘vast zit’ en dat er nieuwe dynamiek moet komen. Ook het samenvoegen of fuseren van organisaties  kan een aanleiding zijn. Hierbij moeten verschillende culturen vaak omgevormd worden tot één nieuwe gezamenlijke cultuur. Bij de verandering van de marktpositie van een organisatie kan het belangrijk zijn om toe te werken naar  ander gedrag.

Cultuurverandering kan worden doorgevoerd in plaats van systeemverandering maar het kan ook parallel aan andere veranderingstrajecten worden uitgevoerd.  En het hoeft ook niet altijd voor een hele organisatie. Het traject kan ook gericht zijn op een bepaalde afdeling of een bepaalde doelgroep zoals leidinggevenden, de medezeggenschap of bijvoorbeeld de ondersteunende afdelingen.

 

KLEI