Interim Management

Marcel Janssen startte Janssen Coacht als organisatieadviseur en leiderschapscoach. In de loop van de tijd is daar een derde dienst bij gekomen. Interim management. Dit gebeurde spontaan nadat hij door organisaties werd benaderd voor leidinggevende interim opdrachten. Vanuit zijn vorige werkbare leven heeft Janssen ervaring als afdelingsmanager, projectmanager en integraal eindverantwoordelijke voor een organisatie. Die ervaring komt bij interim opdrachten goed van pas.

Er is echter nog een andere motivatie om interim werk te doen. Er zijn veel adviseurs en coaches die zelf nooit een leidinggevende functie hebben gehad of eindverantwoordelijk zijn geweest voor een organisatie. Die dus nooit echt met de poten in de klei hebben gestaan. Janssen ervaart het als adviseur/coach als een pre om die ervaring wel te hebben. Hierdoor kan hij zich beter inleven in de situatie van leidinggevenden die hij coacht of adviseert.

Een goede leider vraagt zich voortdurend af of hij toevoegt of in de weg zit.

In de kern heb je twee soorten interim managers. De interim die de winkel open moet houden in afwachting op een definitieve manager/directeur of de interim die een organisatie moet ombouwen naar een nieuw gewenst model. De voorkeur van Janssen ligt sterk op die tweede optie. Hij is immers een veranderaar in hart en nieren. Zijn coach- en adviesvaardigheden komen daarbij goed van pas.

KLEI