Waar kun je Janssen Coacht voor inhuren?

Bij langdurige cultuurontwikkelings- en/of leiderschapstrajecten bij klanten, zet Janssen Coacht veel verschillende instrumenten, methodes en werkvormen in om het uiteindelijke doel te realiseren. Die mix van instrumenten is volgordelijk en elkaar versterkend. Dit gebeurt altijd op basis van maatwerk omdat organisaties en doelstellingen uiteraard heel verschillend zijn. Naast individuele en groepsgewijze (leiderschaps)coaching zijn er diverse interventiemethoden mogelijk.

Die instrumenten (diensten) hoeven natuurlijk niet altijd tijdens een langdurig traject ingezet te worden. Zij kunnen uiteraard ook los worden ingezet. Daarom hebben we ze hier maar eens op een rijtje gezet.

Visievorming / strategische beleidsvorming

Ben je toe aan het ontwikkelen (of herijken) van een visie voor je organisatie maar weet je niet goed hoe je dat aan moet pakken? Hoe komen we tot een actuele strategische visie, missie en wellicht ook kernwaarden? Hoe betrekken we daar alle relevante stakeholders bij? Hoe krijgen we enthousiasme en draagvlak voor het maakproces van die nieuwe visie? Janssen Coacht ontwerpt dat maakproces samen met jou en begeleidt het traject van visievorming.

Het gezamenlijk maken van een SWOT-analyse kan desgewenst een onderdeel van het proces zijn.

Model 8 gouden W’s

Heb je behoefte om (de toekomst van) je organisatie op een eenvoudige en voor iedereen begrijpbare manier te ordenen en te beschrijven. Aan de hand van het model met de 8 gouden W’s begeleidt Janssen Coacht je in dit proces.

Hoe een moord je organisatie kan helpen!

Creatieve brainstormsessies

Heb je nieuwe innovatieve ideeën nodig en denk je dat een kwalitatief hoogstaande brainstormsessie je daarbij kan helpen? Janssen Coacht begeleidt je bij de voorbereiding van de brainstormsessie, verzorgt de procesbegeleiding van de sessie zelf en ondersteunt je bij het inzetten van die nieuwe ideeën in de praktijk. Dit doen we aan de hand van de DREAMTEAM+ methode.

Brainstormen?  Doe het goed of doe het niet!

Strategiesessies (naar de kern van je organisatie)

Heb je jezelf wel een afgevraagd wat nu het allerbelangrijkste is voor je bedrijf of organisatie? En denken de leden van je managementteam daar precies hetzelfde over? Kortom; hebben jullie een echt doorleefde en gedeelde focus op dat wat voor jullie het allerbelangrijkste is? En wat dat dan betekent voor jullie feitelijk handelen in de praktijk van alledag? Middels een strategiesessie met het managementteam staan we hierbij stil en brengen gezamenlijke focus aan.

Wat is het aller aller allerbelangrijkste?

Teamanalyse

Om elkaar goed te begrijpen en effectief te kunnen opereren is het goed om een teamanalyse te maken. Welke voorkeurstijlen voor ontwikkeling/verandering zijn er overheersend aanwezig in je team en welke zijn minder vertegenwoordigt. Hoe kijkt ieder individu naar ontwikkeling en kun je van daaruit zijn of haar gedrag verklaren. Redenen temeer om je (management)team eens onder loep te nemen. We starten met individuele kleurentesten (De Caluwé) en maken daarmee een teamprofiel met analyse. Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Welke kansen hebben we met dit groepsprofiel en waar liggen de valkuilen?

Intervisie

Janssen Coacht kan ook de begeleiding van jullie leiderschapsintervisie verzorgen. Er zijn vele vormen en methodes van intervisie. Op basis van jullie specifieke vraag en voorkeursstijl maken we een keuze voor de vorm waarmee we aan de slag gaan.

Naast leiderschapsintervisie heeft Janssen Coacht ook ruime ervaring met intervisie voor (interne) adviseurs en ondersteuners. Wat maakt iemand een goede adviseur? Hoe verhoudt het adviseurschap zich tot de verantwoordelijkheden van lijnmanagers? Dat zijn vragen waar we mee aan de slag gaan bij dit soort sessies.

Bewaken (intermenselijk) samenwerkingsproces

Je kent het wel. Iedere managementteamvergadering een overvolle agenda, ingewikkelde vraagstukken die schreeuwen om een oplossing, de jaarrekening die naar de accountant moet enzovoort. Volledige focus op de inhoud en procedures. Maar hoe zit het dan met de onderlinge samenwerking? Voelt iedereen zich wel senang in het MT, is er wederzijds respect, wordt iedereen wel gehoord? Of sluipt er langzaam maar zeker irritatie in de groep en wordt dit niet uitgesproken? Hoe borg je in je MT dat er aandacht blijft voor de intermenselijke samenwerking, de goede groepsdynamiek, een constructieve werksfeer waar iedereen zich prettig bij voelt? Daar zijn verschillende methodes voor. Janssen Coacht kan je helpen die uit te proberen en toe te passen.

Heidagen en tweedaagse

Wil je met je (management)team één of twee dagen de hei op voor teambuilding of om belangrijke onderwerpen te bespreken? Janssen Coacht ontwikkelt samen met jou een programma met passende werkvormen en een geschikte locatie. En dat doen we anders als dat je altijd gewend bent. Dat ‘anders doen’ is belangrijk omdat je op die manier gewoontes doorbreekt en tot nieuwe inzichten komt.

Aanspreekcultuur

Veel teams en organisaties worstelen er mee. Hoe voorkom je roddel en achterklap en zorg je ervoor dat er binnen je team een sfeer komt waarbij mensen elkaar gewoon kunnen aanspreken op elkaars gedrag. Een ingewikkeld probleem waarvoor Janssen Coacht een opmerkelijk eenvoudige oplossing heeft bedacht. En dat heeft iets te maken met het spel tikkertje.

Tikkertje en een aanspreekcultuur

Feestjes zijn belangrijke kansen

Iedere organisaties heeft ze, jaarlijkse evenementen en bijeenkomsten. De kerst- en/of nieuwjaarsborrel, het teamuitje, themadagen, evenementen/congressen voor partners en klanten. Deze events kunnen een sterke bijdragen leveren bij het optimaliseren van de teamgeest en/of de relatie met partners en klanten. Dan moet je het echter wel anders durven aan te pakken. Het event inzetten als middel om je organisatie op een hoger plan te krijgen. En dat dusdanig doen dat het ook nog heel leuk blijft. Janssen Coacht heeft hier veel ervaring mee.

Feestjes zijn belangrijke kansen!

Presentator/dagvoorzitter/interviewer

Heb je een presentator, dagvoorzitter of interviewer nodig voor een congres, meeting of talkshow? En wil je dat eens op een minder gebruikelijke manier gedaan hebben? Janssen Coacht doet dit creatief, luchtig maar wel scherp naar de kern. Uiteraard wel altijd met empathie en respect voor de gasten en deelnemers van je event.

Coachen medezeggenschap

Voor juridische uitleg over de Wet op de Ondernemingsraden moet je niet bij Janssen Coacht zijn. Wel voor situaties waarbij de samenwerking tussen bestuurder(s) en de ondernemingsraad (of medezeggenschapsraad) niet optimaal verloopt. Of bij een ondernemingsraad die weinig ervaring heeft en nog moet leren hoe de hazen lopen. Hoe gaan we met elkaar om en hoe spelen we samen ‘het spel’? Met begrip voor elkaars positie en situatie en met wederzijds respect voor elkaar. Janssen Coacht heeft met beide zijden van die relatie praktijkervaring en kan helpen om te komen tot een professionele relatie en samenwerking.

Medezeggenschap is je belangrijkste dashboard!

Crisis/conflictmanagement

Gaat het even niet zo goed in je bedrijf/organisatie. Heb jullie interne spanningen of conflicten tussen mensen of heb je een ingewikkeld conflict met een klant of partner? Janssen Coacht heeft veel ervaring met het bemiddelen en oplossen van spanningen tussen mensen. En ook hier geldt weer dat de aanpak maatwerk is. Elke conflictsituatie is immers anders en vraagt dus om een andere aanpak.

Action Learning programma’s

Heb je potentieel leidinggevende talenten in je organisatie en zou je willen dat zij zich door ontwikkelen? Wat denk je dan van het opstarten van een, in company, Action Learningprogramma? Je potentials doorlopen gezamenlijk (als groep) een programma dat gekoppeld is aan een feitelijke praktijkopdracht binnen je eigen organisatie. Dat kan het oplossen van een probleem zijn of het ontwikkelen van iets nieuws dat de organisatie verder brengt. Naast die praktijkopdracht is er ruimte voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, leiderschapscoaching, intervisie enz… Een totaalpakket dus dat gemaakt wordt op de maat van leerdoelen en de situatie van de organisatie.

Agile aanpak organisatiecultuur

Agile werken (of scrum) wordt veelal toegepast bij concrete realisatieprojecten. De aanpak is niet voor niets bedacht in de ICT-branche. Janssen Coacht heeft echter ook een agile aanpak ontwikkeld om een team beter te laten functioneren en beter te laten samenwerken. Deze aanpak is bij diverse klanten al succesvol ingezet.

De WEAVE veranderexpeditie

Samen met collega’s van Collectief Klei en het project WEAVE introduceren we trots de WEAVE veranderexpeditie; een ontdekkingstocht voor teams die op zoek zijn naar nieuwe dynamiek of frisse inzichten op het gebied van de mens-/gedragskant van veranderen. Met alle zintuigen op scherp de hoogte in. Of de diepte. Buiten de gebaande paden. WEAVE doet het anders.

Meer info: https://rvnhub.nl/projecten/weave/

KLEI