Coachen medezeggenschap

Voor juridische uitleg over de Wet op de Ondernemingsraden moet je niet bij Janssen Coacht zijn. Wel voor situaties waarbij de samenwerking tussen bestuurder(s) en de ondernemingsraad (of medezeggenschapsraad) niet optimaal verloopt. Of bij een ondernemingsraad die weinig ervaring heeft en nog moet leren hoe de hazen lopen. Hoe gaan we met elkaar om en hoe spelen we samen ‘het spel’? Met begrip voor elkaars positie en situatie en met wederzijds respect voor elkaar. Janssen Coacht heeft met beide zijden van die relatie praktijkervaring en kan helpen om te komen tot een professionele relatie en samenwerking.

Medezeggenschap is je belangrijkste dashboard!