Wandelen

Tijdens heisessies of een tweedaagse organiseer ik vaak wandelingen als intermezzo tussen twee programmaonderdelen in. Ik vraag de deelnemers van de sessie dan, in tweetallen of in kleine groepjes, een wandeling te maken en geef ze een vraag mee als gespreksonderwerp. Die vraag is altijd gerelateerd aan het doel van de dag. Als dat doel teambuilding is, kun je denken aan de volgende vragen; ‘Wat kan ik voor jou betekenen?’ of ‘Wat is de komende tijd jouw meest ingewikkelde persoonlijke opgave in je werk?’. Als het doel van de dag(en) meer inhoudelijk van aard is, kun je denken aan; ‘we hebben nu een nieuw organisatiemodel ontwikkeld maar wat betekent dat nu eigenlijk voor jouw gedrag in je dagelijkse praktijk? of ‘we gaan coachend leiderschap invoeren maar wat bedoelen we daar nu eigenlijk precies mee en wat betekent dat dan voor ons als leidinggevenden?’.

Ik voeg die wandel intermezzo’s tijdens sessies in om een andere dynamiek te creëren. Je komt in een andere omgeving, komt in beweging en loopt naast elkaar in plaats van dat je tegenover elkaar zit. Als je naast elkaar loopt hoef je de ander niet voortdurend aan te kijken en dat geeft sowieso al een andere dynamiek (interactie). De wandelingen geven rust en daardoor tegelijkertijd ook nieuwe energie.

Bij de evaluatie van sessie blijkt dat de wandelingen altijd een hoge waardering krijgen. Ik krijg regelmatig te horen dat deelnemers de wandelingen als het hoogtepunt van de dag hebben ervaren. Een greep uit de opmerkingen die ik de laatste tijd meekreeg:

  • ‘We hadden eindelijk eens de rust voor een goed gesprek met elkaar, daar komen we normaal nooit aan toe.’
  • ‘Door het wandelen ontstond er ontspanning. Het gevoel van ‘moeten’ verdween waardoor het gesprek vanzelf op gang kwam.’
  • ‘Ik werk al 10 jaar met die collega maar tijdens die wandeling hoorde ik dingen over haar/hem die ik nog nooit geweten heb.’
  • ‘Dat wandelen gaf me meer energie dan 2 uur met elkaar in dat zaaltje over een nieuwe missie te ouwehoeren.’

Samen wandelen kan dus een heel relaxed maar tegelijkertijd effectief middel zijn om bepaalde doelen te bereiken. Willen jullie ook eens wandelen? Dat kan!

Janssen Coacht begeleidt jullie wandelsessie graag. We formuleren samen vooraf het doel van de wandelsessie. Janssen Coacht formuleert de goede wandelvragen, regelt een gave locatie en evalueert met jullie de wandelgesprekken. Samen kijken we, op een ontspannen manier, wat we hier van kunnen leren en hoe we dat kunnen integreren in jullie dagelijkse praktijk.

Wil je meer weten? Mail dan maar even naar info@janssencoacht.nl

Waar kun je Janssen Coacht voor inhuren?

Bij langdurige cultuurontwikkelings- en/of leiderschapstrajecten bij klanten, zet Janssen Coacht veel verschillende instrumenten, methodes en werkvormen in om het uiteindelijke doel te realiseren. Die mix van instrumenten is volgordelijk en elkaar versterkend. Dit gebeurt altijd op basis van maatwerk omdat organisaties en doelstellingen uiteraard heel verschillend zijn. Naast individuele en groepsgewijze (leiderschaps)coaching zijn er diverse interventiemethoden mogelijk.

Die instrumenten (diensten) hoeven natuurlijk niet altijd tijdens een langdurig traject ingezet te worden. Zij kunnen uiteraard ook los worden ingezet. Daarom hebben we ze hier maar eens op een rijtje gezet.

Visievorming / strategische beleidsvorming

Ben je toe aan het ontwikkelen (of herijken) van een visie voor je organisatie maar weet je niet goed hoe je dat aan moet pakken? Hoe komen we tot een actuele strategische visie, missie en wellicht ook kernwaarden? Hoe betrekken we daar alle relevante stakeholders bij? Hoe krijgen we enthousiasme en draagvlak voor het maakproces van die nieuwe visie? Janssen Coacht ontwerpt dat maakproces samen met jou en begeleidt het traject van visievorming.

Het gezamenlijk maken van een SWOT-analyse kan desgewenst een onderdeel van het proces zijn.

Model 8 gouden W’s

Heb je behoefte om (de toekomst van) je organisatie op een eenvoudige en voor iedereen begrijpbare manier te ordenen en te beschrijven. Aan de hand van het model met de 8 gouden W’s begeleidt Janssen Coacht je in dit proces.

Hoe een moord je organisatie kan helpen!

Creatieve brainstormsessies

Heb je nieuwe innovatieve ideeën nodig en denk je dat een kwalitatief hoogstaande brainstormsessie je daarbij kan helpen? Janssen Coacht begeleidt je bij de voorbereiding van de brainstormsessie, verzorgt de procesbegeleiding van de sessie zelf en ondersteunt je bij het inzetten van die nieuwe ideeën in de praktijk. Dit doen we aan de hand van de DREAMTEAM+ methode.

Brainstormen?  Doe het goed of doe het niet!

Strategiesessies (naar de kern van je organisatie)

Heb je jezelf wel een afgevraagd wat nu het allerbelangrijkste is voor je bedrijf of organisatie? En denken de leden van je managementteam daar precies hetzelfde over? Kortom; hebben jullie een echt doorleefde en gedeelde focus op dat wat voor jullie het allerbelangrijkste is? En wat dat dan betekent voor jullie feitelijk handelen in de praktijk van alledag? Middels een strategiesessie met het managementteam staan we hierbij stil en brengen gezamenlijke focus aan.

Wat is het aller aller allerbelangrijkste?

Teamanalyse

Om elkaar goed te begrijpen en effectief te kunnen opereren is het goed om een teamanalyse te maken. Welke voorkeurstijlen voor ontwikkeling/verandering zijn er overheersend aanwezig in je team en welke zijn minder vertegenwoordigt. Hoe kijkt ieder individu naar ontwikkeling en kun je van daaruit zijn of haar gedrag verklaren. Redenen temeer om je (management)team eens onder loep te nemen. We starten met individuele kleurentesten (De Caluwé) en maken daarmee een teamprofiel met analyse. Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Welke kansen hebben we met dit groepsprofiel en waar liggen de valkuilen?

Intervisie

Janssen Coacht kan ook de begeleiding van jullie leiderschapsintervisie verzorgen. Er zijn vele vormen en methodes van intervisie. Op basis van jullie specifieke vraag en voorkeursstijl maken we een keuze voor de vorm waarmee we aan de slag gaan.

Naast leiderschapsintervisie heeft Janssen Coacht ook ruime ervaring met intervisie voor (interne) adviseurs en ondersteuners. Wat maakt iemand een goede adviseur? Hoe verhoudt het adviseurschap zich tot de verantwoordelijkheden van lijnmanagers? Dat zijn vragen waar we mee aan de slag gaan bij dit soort sessies.

Bewaken (intermenselijk) samenwerkingsproces

Je kent het wel. Iedere managementteamvergadering een overvolle agenda, ingewikkelde vraagstukken die schreeuwen om een oplossing, de jaarrekening die naar de accountant moet enzovoort. Volledige focus op de inhoud en procedures. Maar hoe zit het dan met de onderlinge samenwerking? Voelt iedereen zich wel senang in het MT, is er wederzijds respect, wordt iedereen wel gehoord? Of sluipt er langzaam maar zeker irritatie in de groep en wordt dit niet uitgesproken? Hoe borg je in je MT dat er aandacht blijft voor de intermenselijke samenwerking, de goede groepsdynamiek, een constructieve werksfeer waar iedereen zich prettig bij voelt? Daar zijn verschillende methodes voor. Janssen Coacht kan je helpen die uit te proberen en toe te passen.

Heidagen en tweedaagse

Wil je met je (management)team één of twee dagen de hei op voor teambuilding of om belangrijke onderwerpen te bespreken? Janssen Coacht ontwikkelt samen met jou een programma met passende werkvormen en een geschikte locatie. En dat doen we anders als dat je altijd gewend bent. Dat ‘anders doen’ is belangrijk omdat je op die manier gewoontes doorbreekt en tot nieuwe inzichten komt.

Aanspreekcultuur

Veel teams en organisaties worstelen er mee. Hoe voorkom je roddel en achterklap en zorg je ervoor dat er binnen je team een sfeer komt waarbij mensen elkaar gewoon kunnen aanspreken op elkaars gedrag. Een ingewikkeld probleem waarvoor Janssen Coacht een opmerkelijk eenvoudige oplossing heeft bedacht. En dat heeft iets te maken met het spel tikkertje.

Tikkertje en een aanspreekcultuur

Feestjes zijn belangrijke kansen

Iedere organisaties heeft ze, jaarlijkse evenementen en bijeenkomsten. De kerst- en/of nieuwjaarsborrel, het teamuitje, themadagen, evenementen/congressen voor partners en klanten. Deze events kunnen een sterke bijdragen leveren bij het optimaliseren van de teamgeest en/of de relatie met partners en klanten. Dan moet je het echter wel anders durven aan te pakken. Het event inzetten als middel om je organisatie op een hoger plan te krijgen. En dat dusdanig doen dat het ook nog heel leuk blijft. Janssen Coacht heeft hier veel ervaring mee.

Feestjes zijn belangrijke kansen!

Presentator/dagvoorzitter/interviewer

Heb je een presentator, dagvoorzitter of interviewer nodig voor een congres, meeting of talkshow? En wil je dat eens op een minder gebruikelijke manier gedaan hebben? Janssen Coacht doet dit creatief, luchtig maar wel scherp naar de kern. Uiteraard wel altijd met empathie en respect voor de gasten en deelnemers van je event.

Coachen medezeggenschap

Voor juridische uitleg over de Wet op de Ondernemingsraden moet je niet bij Janssen Coacht zijn. Wel voor situaties waarbij de samenwerking tussen bestuurder(s) en de ondernemingsraad (of medezeggenschapsraad) niet optimaal verloopt. Of bij een ondernemingsraad die weinig ervaring heeft en nog moet leren hoe de hazen lopen. Hoe gaan we met elkaar om en hoe spelen we samen ‘het spel’? Met begrip voor elkaars positie en situatie en met wederzijds respect voor elkaar. Janssen Coacht heeft met beide zijden van die relatie praktijkervaring en kan helpen om te komen tot een professionele relatie en samenwerking.

Medezeggenschap is je belangrijkste dashboard!

Crisis/conflictmanagement

Gaat het even niet zo goed in je bedrijf/organisatie. Heb jullie interne spanningen of conflicten tussen mensen of heb je een ingewikkeld conflict met een klant of partner? Janssen Coacht heeft veel ervaring met het bemiddelen en oplossen van spanningen tussen mensen. En ook hier geldt weer dat de aanpak maatwerk is. Elke conflictsituatie is immers anders en vraagt dus om een andere aanpak.

Action Learning programma’s

Heb je potentieel leidinggevende talenten in je organisatie en zou je willen dat zij zich door ontwikkelen? Wat denk je dan van het opstarten van een, in company, Action Learningprogramma? Je potentials doorlopen gezamenlijk (als groep) een programma dat gekoppeld is aan een feitelijke praktijkopdracht binnen je eigen organisatie. Dat kan het oplossen van een probleem zijn of het ontwikkelen van iets nieuws dat de organisatie verder brengt. Naast die praktijkopdracht is er ruimte voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, leiderschapscoaching, intervisie enz… Een totaalpakket dus dat gemaakt wordt op de maat van leerdoelen en de situatie van de organisatie.

Agile aanpak organisatiecultuur

Agile werken (of scrum) wordt veelal toegepast bij concrete realisatieprojecten. De aanpak is niet voor niets bedacht in de ICT-branche. Janssen Coacht heeft echter ook een agile aanpak ontwikkeld om een team beter te laten functioneren en beter te laten samenwerken. Deze aanpak is bij diverse klanten al succesvol ingezet.

De WEAVE veranderexpeditie

Samen met collega’s van Collectief Klei en het project WEAVE introduceren we trots de WEAVE veranderexpeditie; een ontdekkingstocht voor teams die op zoek zijn naar nieuwe dynamiek of frisse inzichten op het gebied van de mens-/gedragskant van veranderen. Met alle zintuigen op scherp de hoogte in. Of de diepte. Buiten de gebaande paden. WEAVE doet het anders.

Meer info: https://rvnhub.nl/projecten/weave/

Wat is het aller aller allerbelangrijkste?

Bij de begeleiding van managementteams stel ik vaak de volgende vraag; Wat is het aller aller allerbelangrijkste voor jullie bedrijf (of non-profit organisatie)? Het lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt dat heel vaak niet het geval. Dat drie maal ‘aller’ doe ik overigens bewust want ik wil met die vraag naar de kern. Die vraag kun je positief of negatief formuleren. 

Als we over …… (maanden/jaren) ……… (onderwerp) echt goed voor elkaar hebben, dan worden we echt heel erg succesvol!

of

Als we over …….. (maanden/jaren) ……….. (onderwerp) niet voor elkaar hebben, dan hebben we echt een gigantisch probleem.

Ik laat daar de individuele leden van een managementteam eerst zelf over nadenken. Daarna delen we de verschillende individuele antwoorden met de hele groep. Wat me dan opvalt is dat managers vaak na moeten denken over deze vraag en dat er vrijwel altijd verschillende antwoorden op tafel komen. Er lijkt dus geen gezamenlijke focus te zijn en de managers hebben kennelijk nog niet nagedacht over deze vraag. De leden van de managementteams zijn daar zelf ook vaak erg verbaasd over. Gevolg; zeer geanimeerde gesprekken over de kern van succes of falen van een bedrijf of organisatie. Samen intensief doorkauwen wat nu die ultieme faal- of succesfactoren van je bedrijf of organisatie zijn. “Dit hebben we zo nog nooit gedaan”, hoor ik dan vaak. En als je samen zo intensief naar de kern van je organisatie kijkt, kom je er meestal wel uit. Dit maakt of wij succesvol gaan worden of niet!

En als je dan dat gezamenlijke focusthema (het aller aller aller belangrijkste) hebt gevonden…. Dan begint het pas. Want wat betekent dat voor je feitelijke gedrag in de dagelijkse praktijk? Hoe vertaal je die samen geformuleerde focus naar het alledaagse gedrag van MT-leden? Hoe organiseer je die prioriteit binnen je organisatie? Want een gezamenlijke focus is immers slechts een gezamenlijke intentie. Met louter intenties wordt je niet succesvol. Hoe vertalen we dat gezamenlijk naar de praktijk van onze hele organisatie? Hoe krijgen we dit ECHT voor elkaar? 

Wil je daar meer over weten? Neem dan maar even contact op.

Info@janssencoacht.nl

Janssen Coacht is onderdeel van Collectief Klei

Zo’n twintig zelfstandige professionals in een krachtig collectief. Strak georganiseerd, diverse disciplines komen bij elkaar: organisatie, marketing, communicatie, sales en leiderschap. Ondernemende mensen met visie op hoe deze deze disciplines elkaar versterken. Voor organisaties en bedrijven. Een collectief dat zich thuis voelt in dit veranderend tijdperk waar de wetten van economie en samenleving fundamenteel worden herschreven.

Wij zijn er klaar voor, wij zijn van Klei.

wijzijnvanklei.nl

Hoe een moord je organisatie kan helpen!

Toen ik als achttienjarig ventje op de politieschool in Apeldoorn zat, leerde ik tijdens de eerste lessen al over de 7 gouden W’s. Iedere politieman kent ze. 7 vragen die beginnen met een W en als je ze alle zeven hebt beantwoord, dan heb je het delict opgelost en bewezen. Op de politieschool werden de gouden W’s er vanaf het begin ingestampt! De kern van politie vakmanschap. Zonder gouden W’s bestond (en bestaat) er geen zorgvuldig onderzoek, geen waarheidsvinding. Dat is immers waar het bij een rechercheonderzoek in de kern over gaat. Niet het vinden van een boef maar het vinden van de waarheid. Wat is er nu precies gebeurt, wie was daar bij betrokken en waarom enz. 

Later ontdekte ik als organisatieadviseur dat die 7 gouden W’s ook prima inzetbaar zijn bij organisatieontwikkeling. Als je daarbij alle W’s beantwoord, weet je zeker dat je niets gemist hebt in je aanpak. Bij organisatieontwikkeling ontdekte ik echter dat 1 gouden W ontbrak. Eigenlijk is dat logisch maar dat ga je pas zien als je het door hebt. Een moordonderzoek is gericht op een gebeurtenis in het verleden. De moord is immers al gepleegd voordat het politieonderzoek gestart is. Organisatieontwikkeling is echter gericht op de toekomst. Iets wat je wilt realiseren. Daarom is het essentieel om er dan een achtste W aan toe te voegen. Dat is de W van Waartoe. 

Waartoe moet je in te zetten ontwikkeling, leiden?    

Het is daarbij verstandig om die 8ste W zo concreet mogelijk te beschrijven. Waartoe moet het concreet leiden in de dagelijkse praktijk? Welk concreet en feitelijk gedrag wil je daarbij zien en wat betekent dat dan bijvoorbeeld op de werkvloer. Vermijd daarbij algemene thermen zoals bijvoorbeeld coachend leiderschap of ondernemende medewerkers. Die zijn immers multi interpretabel. Wat is coachend leiderschap dan precies? Hebben we daar allemaal dezelfde beelden bij en welk gedrag van leidinggevenden hoort daar dan bij in de praktijk? Wat willen we in de kern bereiken?

De 8 gouden W’s:

WAT – WAAROM – WAARTOE – WIE – WANNEER – WAAR – WELKE WIJZE – WAARMEE

Er zijn natuurlijk veel meer modellen om je organisatieontwikkeling te beschrijven. Het voordeel van het model met de 8 gouden W’s is volgens mij dat het een eenvoudig model is dat door iedereen binnen de organisatie te begrijpen is. Dat is belangrijk voor het draagvlak van je initiatief. Ondanks die eenvoud zorgt het model ervoor dat je alle relevante vragen moet beantwoorden en daar dus vooraf goed over na moet denken. Het model nodigt je dus uit om bewuste keuzes te maken.

Wil je meer weten over het werken met de 8 gouden W’s?

Neem dan gerust contact op.

Brainstormen?  Doe het goed of doe het niet!

Ik hoor het vaak en zeker in deze coronaperiode. We hebben gebrainstormd over nieuwe verdienmodellen of een andere manier van werken. Ik vraag dan altijd even door. ‘Oké, interessant. Hoe hebben jullie dat aangepakt en wat was het resultaat?’ Wat me dan vaak opvalt is dat organisaties veelal brainstormen zonder een concrete methode en dat de opbrengsten vaak wat vaag zijn. Dat is jammer want brainstormen, zeker met grotere groepen, is een kostbaar middel om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. En een slechte brainstorm slurpt positieve energie bij je medewerkers weg.

Een goede brainstorm bestaat uit verschillende fases en binnen het proces bestaan er verschillende rollen. Ik zie vaak dat het initiatief voor een brainstormsessie wordt genomen door de leidinggevende. Het team wordt op een bepaald moment bij elkaar gebracht, de leidinggevende  schetst het onderwerp en er wordt gestart met plenair brainstormen. Er is geen onafhankelijke procesbegeleider, geen methode en de baas doet zelf enthousiast mee. Mijn advies: stop er maar mee. Of beter nog; niet aan beginnen.

Zoals gezegd bestaat een goede brainstorm uit verschillende fases en bestaan er binnen het proces verschillende rollen. De vier belangrijkste zijn:

  • Het formuleren van de opdracht (vraag) inclusief beperkende en verruimende criteria. Rol: de opdrachtgever(s).
  • De creatieve brainstormsessie. Rollen: de sessieleider(s) en de wisselende brainstormteams.
  • De toetsfase. Check op praktische toepasbaarheid. Rol: de (onafhankelijke) toetsers.
  • De besluitvorming. Rol: uiteindelijke besluitvorming gebeurt door de opdrachtgever(s).

Uiteraard zijn er meerdere bruikbare brainstormmethodes. Ik heb er vanuit mijn praktijkervaring één ontwikkeld die energie geeft en de kans op succesvolle uitkomsten sterk vergroot.

 

Meer weten? Neem maar even contact op!

Tikkertje en een aanspreekcultuur

Ik was laatst als coach aan de slag met een team dat de teamcultuur wilde versterken. We werkten aan de hand van een agile benadering. Teamleden bedachten in tweetallen concrete acties die zij in wilde gaan zetten om de samenwerking en de werksfeer te verbeteren. Die ideeën plakten we in het vak TO DO op het agile werkbord. Vervolgens kozen de teamleden een concrete actie uit en gingen daarmee aan de slag.  Eén van de geeltjes in het vak TO DO bleef daar echter hangen. Op het geeltje stond ‘verbeteren aanspreekcultuur’.  Ik vroeg de groep waarom niemand met het bewuste geeltje aan de slag wilde. Het antwoord was: “We weten niet hoe we dat dan aan zouden moeten pakken”. Op mijn vraag wie van de teamleden het een belangrijk verbeterpunt vond en wie er wel mee aan de slag zou willen, gingen er aardig wat handen de lucht in.
Read More

De week van de hoge bomen.

Deze week was de week van de hoge geknakte bomen. Leiders die in de problemen kwamen omdat ze de verbinding met hun medewerkers en/of klanten zijn kwijtgeraakt. Nu is dat op zich niets bijzonders. Je ziet dit verschijnsel voortdurend. Denk maar even aan de afstandelijke houding van bestuursvoorzitter Louise Gunning  van de universiteit van Amsterdam bij de Maagdenhuisbezetting. Een treffender beeld van twee totaal verschillende werkelijkheden zag ik zelden.  Deze week vielen mij drie zaken op. Ik zet ze even voor u op een rijtje.
Read More

Inspiratieblog (2) : Echt veranderen op de werkvloer!

‘Nu is ze op het idee gekomen dat de organisatie moet kantelen naar zelfsturende teams en dat wij als een soort zelfstandige ondernemers moeten gaan werken. Maar als ik haar dan vraag wat dat precies betekent voor mijn dagelijkse werk, dan komt ze daar niet uit. Ze blijft herhalen dat verticaal gestuurde hiërarchische organisaties hun langste tijd gehad hebben en dat het belangrijk is dat de organisatie platter en horizontaal wordt. Ik kan daar helemaal niks mee. Ik snap ook niet waarom de hele organisatie nu weer op de schop moet. Alsof we het nu niet goed doen. Helen moet gewoon zeggen wat we moeten doen. Dan hebben we duidelijkheid en kunnen we  aan de slag.’

Read More

Vakantieleiderschap

Vorig jaar was ik op vakantie in Levanto in Italie. Levanto is één van de Cinque Terre aan de Ligurische zee tussen Genua en La Spezia. Op een lome namiddag in juli op een terras aan de Via Della Concia krabbelde ik aantekeningen voor een blog over vakantieleiderschap op een bierviltje. Dat viltje vond ik vandaag terug bij het opruimen van mijn bureau. Tijd dus om alsnog dat blog te schrijven. Het is immers vakantie.

Read More

PIT

In 1 clip naar de kern van je organisatie

Leon Giesen (filmmaker en muzikant) en Marcel Janssen (organisatieadviseur en coach) maken samen met uw eigen medewerkers een videoclip over de kernidentiteit van uw organisatie.

Read More

Team aan de top

Duocoaching voor manager en secretaresse

Het goed organiseren van een leiderschaps- of managementomgeving is teamwork. Daarbij spelen zowel de leidinggevende(n) als de ondersteunende medewerker(s) een cruciale rol. Een sterk team in de omgeving van een leidinggevende is essentieel voor het goed functioneren van een organisatie.

Read More

Young leaders

Young Leaders is een project van Janssen Coacht waarin jonge ondernemers en leidinggevenden in bedrijven of instellingen, voor een heel sterk gereduceerd tarief advies krijgen bij het opzetten / doorontwikkelen van hun eigen onderneming of hun afdeling.

Read More

Alles van waarde is kwetsbaar

Je kent vast de dichtregel ‘Alles van waarde is weerloos’ van de Nederlandse dichter Lucebert. Het is een regel uit het gedicht De zeer oude zingt uit 1974. Uit deze dichtregel blijkt maar weer eens dat leidinggevenden kunnen leren van creatieven. Ook binnen bedrijven en instellingen staan waardevolle zaken vaak onder druk. Weerloos is dan wellicht wat overtrokken, noem het daarom kwetsbaar.  Alles van waarde is kwetsbaar.

Read More
KLEI