Crisis/conflictmanagement

Gaat het even niet zo goed in je bedrijf/organisatie. Heb jullie interne spanningen of conflicten tussen mensen of heb je een ingewikkeld conflict met een klant of partner? Janssen Coacht heeft veel ervaring met het bemiddelen en oplossen van spanningen tussen mensen. En ook hier geldt weer dat de aanpak maatwerk is. Elke conflictsituatie is immers anders en vraagt dus om een andere aanpak.