Hoe een moord je organisatie kan helpen!

Toen ik als achttienjarig ventje op de politieschool in Apeldoorn zat, leerde ik tijdens de eerste lessen al over de 7 gouden W’s. Iedere politieman kent ze. 7 vragen die beginnen met een W en als je ze alle zeven hebt beantwoord, dan heb je het delict opgelost en bewezen. Op de politieschool werden de gouden W’s er vanaf het begin ingestampt! De kern van politie vakmanschap. Zonder gouden W’s bestond (en bestaat) er geen zorgvuldig onderzoek, geen waarheidsvinding. Dat is immers waar het bij een rechercheonderzoek in de kern over gaat. Niet het vinden van een boef maar het vinden van de waarheid. Wat is er nu precies gebeurt, wie was daar bij betrokken en waarom enz. 

Later ontdekte ik als organisatieadviseur dat die 7 gouden W’s ook prima inzetbaar zijn bij organisatieontwikkeling. Als je daarbij alle W’s beantwoord, weet je zeker dat je niets gemist hebt in je aanpak. Bij organisatieontwikkeling ontdekte ik echter dat 1 gouden W ontbrak. Eigenlijk is dat logisch maar dat ga je pas zien als je het door hebt. Een moordonderzoek is gericht op een gebeurtenis in het verleden. De moord is immers al gepleegd voordat het politieonderzoek gestart is. Organisatieontwikkeling is echter gericht op de toekomst. Iets wat je wilt realiseren. Daarom is het essentieel om er dan een achtste W aan toe te voegen. Dat is de W van Waartoe. 

Waartoe moet je in te zetten ontwikkeling, leiden?    

Het is daarbij verstandig om die 8ste W zo concreet mogelijk te beschrijven. Waartoe moet het concreet leiden in de dagelijkse praktijk? Welk concreet en feitelijk gedrag wil je daarbij zien en wat betekent dat dan bijvoorbeeld op de werkvloer. Vermijd daarbij algemene thermen zoals bijvoorbeeld coachend leiderschap of ondernemende medewerkers. Die zijn immers multi interpretabel. Wat is coachend leiderschap dan precies? Hebben we daar allemaal dezelfde beelden bij en welk gedrag van leidinggevenden hoort daar dan bij in de praktijk? Wat willen we in de kern bereiken?

De 8 gouden W’s:

WAT – WAAROM – WAARTOE – WIE – WANNEER – WAAR – WELKE WIJZE – WAARMEE

Er zijn natuurlijk veel meer modellen om je organisatieontwikkeling te beschrijven. Het voordeel van het model met de 8 gouden W’s is volgens mij dat het een eenvoudig model is dat door iedereen binnen de organisatie te begrijpen is. Dat is belangrijk voor het draagvlak van je initiatief. Ondanks die eenvoud zorgt het model ervoor dat je alle relevante vragen moet beantwoorden en daar dus vooraf goed over na moet denken. Het model nodigt je dus uit om bewuste keuzes te maken.

Wil je meer weten over het werken met de 8 gouden W’s?

Neem dan gerust contact op.