Visievorming / strategische beleidsvorming

Ben je toe aan het ontwikkelen (of herijken) van een visie voor je organisatie maar weet je niet goed hoe je dat aan moet pakken? Hoe komen we tot een actuele strategische visie, missie en wellicht ook kernwaarden? Hoe betrekken we daar alle relevante stakeholders bij? Hoe krijgen we enthousiasme en draagvlak voor het maakproces van die nieuwe visie? Janssen Coacht ontwerpt dat maakproces samen met jou en begeleidt het traject van visievorming.

Het gezamenlijk maken van een SWOT-analyse kan desgewenst een onderdeel van het proces zijn.