Brainstormen?  Doe het goed of doe het niet!

Ik hoor het vaak en zeker in deze coronaperiode. We hebben gebrainstormd over nieuwe verdienmodellen of een andere manier van werken. Ik vraag dan altijd even door. ‘Oké, interessant. Hoe hebben jullie dat aangepakt en wat was het resultaat?’ Wat me dan vaak opvalt is dat organisaties veelal brainstormen zonder een concrete methode en dat de opbrengsten vaak wat vaag zijn. Dat is jammer want brainstormen, zeker met grotere groepen, is een kostbaar middel om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. En een slechte brainstorm slurpt positieve energie bij je medewerkers weg.

Een goede brainstorm bestaat uit verschillende fases en binnen het proces bestaan er verschillende rollen. Ik zie vaak dat het initiatief voor een brainstormsessie wordt genomen door de leidinggevende. Het team wordt op een bepaald moment bij elkaar gebracht, de leidinggevende  schetst het onderwerp en er wordt gestart met plenair brainstormen. Er is geen onafhankelijke procesbegeleider, geen methode en de baas doet zelf enthousiast mee. Mijn advies: stop er maar mee. Of beter nog; niet aan beginnen.

Zoals gezegd bestaat een goede brainstorm uit verschillende fases en bestaan er binnen het proces verschillende rollen. De vier belangrijkste zijn:

  • Het formuleren van de opdracht (vraag) inclusief beperkende en verruimende criteria. Rol: de opdrachtgever(s).
  • De creatieve brainstormsessie. Rollen: de sessieleider(s) en de wisselende brainstormteams.
  • De toetsfase. Check op praktische toepasbaarheid. Rol: de (onafhankelijke) toetsers.
  • De besluitvorming. Rol: uiteindelijke besluitvorming gebeurt door de opdrachtgever(s).

Uiteraard zijn er meerdere bruikbare brainstormmethodes. Ik heb er vanuit mijn praktijkervaring één ontwikkeld die energie geeft en de kans op succesvolle uitkomsten sterk vergroot.

 

Meer weten? Neem maar even contact op!